تبلیفات

------------------------------------------------------------------------------

تشکیلات بهایی چیست؟

در رسانه های جمعی، در مورد آیین بهایی، تشکیلات بهایی، و بهاییها، زیاد حرف زده میشود. برای درک مطلب از چنین بحثهایی، مهم است که شناخت دقیقی از بهاییها، تشکیلات بهایی، و آیین بهایی داشته باشیم و تفاوت این واژه ها را از هم بفهمیم. این مقاله به این قضیه خواهد پرداخت.

اوّلاً، متوجّه باشید که جامعۀ بهایی در واقع دو جامعه در یک جامعه است. اعضای جامعۀ بهایی به دو دستۀ کاملاً متفاوت و متضاد به هم تقسیم میشوند. این اصل که اعضای جامعۀ بهایی به دو دسته تقسیم میشوند را خیلی از بهاییها قبول ندارند - ولی صحت دارد. این تضاد و تفاوت بر اساس قدرت سیاسی، نظامی، یا وضعیت مالی نیست. این تضاد و تفاوت به دلیل قاچاق میباشد. این اصل را باید بدانید که درصد قابل ملاحظه ای از جامعۀ بهایی در حرفۀ قاچاق کار میکند. چه نوع قاچاقی؟ قاچاق زنان و دختران ایرانی که مناسب به بارداری باشند به کشورهای غربی مانند امریکا به منظور همخوابی و زاد و ولد برای آقایان غربی با اصلیت غیر ایرانی.

ممکن است که این حرف شُک-آورنده باشد، ولی صحت دارد. عدّۀ زیادی از بهاییها، به طور حساب شده ای، زیباترین و جوانترین خانمهای ایرانی را به کشورهای غربی صادر میکنند. این افراد تمام وقت خود را صرف این کار میکنند که خانمهای ایرانی را متقاعد کنند که رابطه با آقایان غربی خیلی بهتر از رابطه با آقایان ایرانی است و بچّۀ به وجود آمده از آقایان غربی بهتر و باهوشتر از بچّۀ به وجود آمده از آقایان ایرانی میشود. این کار به این دلیل است که برای خیلی از مردان امریکایی هیچ چیز مهمتر از این نیست که حد اکثر نوادگان ممکن را از خود به جا بگذارند. برای این آقایان امریکایی، آدم هیچ چیز بیشتر از یک ماشین آدمسازی نیست که وظیفۀ تولید مثل دارد. حالا اشتباه نکنید! این آقایان افراد بیسوادی نیستند که اینطور فکر بکنند. برعکس، اغلب افرادی که چنین عقایدی را دارند از تحصیل کرده ترین افراد موجود در امریکا هستند. این آخرین علم امریکاست که تا جایی که من مطّلع هستم به سی سال پیش برمیگردد. آقایانی که چنین اعتقادی را دارند فقط دوست دارند که خودشان باشند که اولاد از خود به جا بگذارند و تمام مردان دیگر را دشمن خود میبینند. این مردان چشم دیدن فرزندان مردان دیگر را ندارند و به هر قیمت ممکن سعی میکنند مردان دیگر را متقاعد کنند که بچّه آوردن به ضرر آدم تمام میشود. البتّه که حرفهای من به این منظور نیست که خانمهای ایرانی ساکن در کشورهای غربی نظیر امریکا از موقعیت خوبی برخوردار باشند. ابداً! این مردان غربی اصلاً قصد ازدواج با خانمهای ایرانی را ندارند و اصلاً حاضر نیستند که خانمهای ایرانی را به طبقه یا خانوادۀ خود ببرند. هدف این مردان این است که خانمهای ایرانی را با یک بچّه ول کنند تا آنها فرزندانشان را به تنهایی برایشان بزرگ کنند. و امرار معاش حتّی در امریکا هم برای یک زن مجرد کار بسیار سختی است. فقر در امریکا بیداد میکند؛ افرادی بیخانمان هستند؛ و بیکاری شایع است. به همین دلیل، بعضی از مردان امریکایی با این قضیه کنار آمده اند که خانمهایشان با مردان دیگری رابطه داشته باشند – فقط در صورتی که فرزند آن خانم از خودشان باشد. به زبانی دیگر، بدون اطّلاع یک مرد ایرانی، به زن او با تهدید و زور تجاوز کنند تا خانم ایرانی از آنان بچّه-دار شود و مرد ایرانی اشتباهاً فرزند مرد امریکایی را به جای فرزند خودش بزرگ کند.

به منظور رسیدن به چنین اهدافی، آقایان غربی تعدادی از ایرانیان را موظّف کرده اند تا زیباترین و جوانترین خانمهای ایرانی را به کشورهای خودشان صادر کنند. در جامعۀ بهایی، تعداد زیادی از افراد به چنین گروههای قاچاق تعلق دارند. در تشیلات بهایی، تمام افراد به این گروههای قاچاق تعلق دارند. منظور من از تشیلات بهایی، تشکیلاتی است که وظیفۀ رهبری جامعۀ بهایی را بر عهده دارد. اگر شخصی مایل به قاچاق زن و دختر به کشورهای غربی نباشد، وارد تشکیلات بهایی نخواهد شد – مگر اینکه از آن دسته افرادی باشد که هر کاری که امر کنند را بدون مخالفت انجام دهد و تشکیلات بهایی بتواند آنان را مانند عروسک خیمه شبّازی بازی دهد. و این نوع موارد نادر هستند. کسی که وارد تشکیلات بهایی میشود باید بتواند به طور مستقل تصمیمات مربوط به قاچاق زن و دختر را بگیرد.

در رابطه با بهاییهانی که در تشیلات بهایی فعالیت نمیکنند، درصدی از آنان هم در حرفۀ قاچاق فعالیت میکنند. ولی، همۀ بهاییها مشغول قاچاق نیستند. بعضی از اعضای جامعۀ بهایی اصلاً اطّلاعی از قضیۀ قاچاق ندارند. این حرف که بهاییها عوامل غربی هستند به کل غلط است. این حقیقت دارد که تشکیلات بهایی به منافع امریکاییها در ایران میرسد، ولی همۀ بهاییها از عوامل غربی نیستند.   

برچسب‌ شده تشکیلات بهایی,بهایی,
ارسال شده در بهایی, |

مهران مدیری سعی دارد با برنامه هایش مُخِ خانمها را بزند

هیچ دقت کردید چرا مدّتیست که مهران مدیری سعی میکند برنامه های جدّی تهیه کند و مسخره بازی را کنار گذاشته؟ چون چند سال پیش، در همان زمانی که در حال تهیۀ برنامۀ شبهای برره بود، شخصی به مهران مدیری گفت که زنان با دلقکها و آقایانی که فقط آنان را میخندانند و برایشان جک تعریف میکنند رابطۀ جنسی نمیکنند. این شخص ادامه داد که برای ایجاد علاقۀ جنسی و عشقی در خانمها بایست اغلب بحث را به مطالب معمولی و عادی اختصاص داد و جک و خنده چاشنی بحث باشند؛ نباید خود را به مسخره گرفت و باید جدی بود. این بود که از آن وقت مهران مدیری سعی کرد خود را جدی بگیرد تا مردم هم او را جدی بگیرند. از طرفی دیگر، مهران مدیری هنرپیشه های دیگری را وارد کار طنز کرده که فقط خودشان را مسخره کنند و با ضایع کردن خود، مردم را بخندانند – که به قول معلّم مهران مدیری، باعث میشود که حانمها با آنان رابطۀ جنسی نکنند. حالا، مهران مدیری مسخره بازی ها را واگذار میکند به بازیگران دیگر.

خیلی خنده دار میشود وقتی آدم میفهمد که مهران مدیری این همه سالها سعی میکرده با آن برنامه های کُمِدی تلویزیونی نظر زنهای شوهردار و مجرد را جلب خودش کند. و مهران مدیری ادعای دفاع از ناموس مردم را هم میکند. احتمالاً، این خنده دارترین برنامه ای است که مهران مدیری تا کنون اجرا کرده. نکتۀ مهمتر این است که آن شخص که این تعلیمات را به مهران مدیری داد، آن حرفهای ضبط شده را به وزارت اطلاعات مرکزی امریکا (CIA) تحویل داد. حالا وزارت اطلاعات مرکزی امریکا از آقای مدیری آتو دارد و هر وقت که بخواهد میتوند ایشان را مثل عروسک خیمه شبازی بازی دهد.     

البته باید این را هم در نظر داشت که مهران مدیری یکی از باهوشترین و متفکرترین کُمِدینهایی است که دنیا به خود دیده و حساب مهران مدیری از لورل هاردی و کمدینهای غربی که برای خنداندن مردم، خود را ضایع میکنند سوا است. از ساعت خوش تا شبهای برره، مهران مدیری یکی از بهترین کمدینهایی بود که دنیا به خود دید. 

برچسب‌ شده مهران مدیری,طنز,فساد,کمدی,
ارسال شده در |

جنگ با عراق بود یا با امریکا؟

   بیش از بیست سال پس از اتمام جنگ ایران با عراق، شواهدی به دست آمده که ثابت میکند جنگ توسّط عراق برپا نشده بوده و کشورهای دیگری در آن جنگ دست داشته اند.

   اوّلاً، پس از حملۀ نظامی امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی، عدّه ای از کارمندان سابق وزارت اطّلاعات مرکزی امریکا اسرار اطّلاعاتی امریکا را فاش کردند و گزارش دادند که برخلاف ادّعاهای دولت امریکا بر برنامه های تروریستی صدام حسین، اطلاعات محرمانۀ دولت امریکا قبل از اعلام جنگ نشان میدادند که ارتش عراق فاقد سلاحهای کشتار جمعی و انرژی هسته ای بوده و توانایی اعزام بیش از چند هزار نفر سرباز را به جبهۀ جنگ نداشته. به عبارتی دیگر، دولت امریکا با در نظر داشتن ضعف ارتش عراق و عدم توانایی دفاع آن در مقابل مهاجمین تصمیم حملۀ نظامی به عراق را گرفته بود. پس از اینکه عوامل اطلاعاتی امریکا مطمئن شده بودند که ارتش عراق فاقد موشک، انرژی هسته ای، و سلاحهای کشتار جمعی بوده و لشکر عراق به بیش از چند هزار نفر نمیرسد، با اطمینان از پیروزی حتمی، دولت امریکا دستور جنگ را صادر کرد. با این حساب، لشکر چند-میلیونی که عراق در دهۀ ۶۰ شمسی در مقابل ایران به جبهۀ جنگ فرستاد از کجا آمده بوده؟ آن موشکها و سلاحهای کشتار جمعی را عراق از کی گرفته بود؟   

   دوّماً، در هنگام حملۀ عراق به ایران، در دولت امریکا غوغا شده بود که دولت آقای ریگن، اسلحه، سرباز و دیگر نیروهای نظامی به جبهۀ عراق فرستاده بوده. پس از بازخواست، آقای ریگن ادعا کردند که سلاح و سرباز را به عنوان کمک به ایران فرستاده اند تا پولی که از ایران میگیرند را برای برنامۀ دیگری به کار ببرند. همۀ ما میدانیم که این نمیتواند حقیقت داشته باشد و دولت ایران از امریکاییها کمک نمیگرفت.

   این را هم در نظر داشته باشید که امریکاییها بودند که قدرت و نفوذ خود را در ایران از دست داده بودند، نه عراقیها. امریکاییها بودند که دهها سال در ایران سرمایه-گذاری کرده بودند تا به زنان و دختران ایرانی برسند.

   از آنجایی که امریکاییها هیچوقت دوست نداشتند که اعمال زشت و ناپسند به نام آنان انجام شود و همیشه سعی کردند اعمال زشت را به نام ایرانیان، مسلمانان، و شیعیان انجام دهند، جنگ را به نام عراقیها که شیعه بودند به راه انداختند تا ایرانیان متوجّه دست داشتن امریکاییها در جنگ نشوند. دولت عراق فقط نقش سخنران را در جنگ بازی کرد و فقط برای برقراری روابط دوستانه و کسب حمایت از امریکا به امریکاییها اجازه داد که از پرچم، روپوش، و نام عراق استفاده کنند.

   لازم به ذکر است که امریکاییها جنگ را سر خانمهای ایرانی برپا کردند، نه سر مذهب، خاک، حکومت، یا نفت. متوجّه باشید که من دارم در مورد انگیزه و اهداف غربیها صحبت میکنم، نه انگیزه و اهداف سربازان و عوامل ایرانی. غربیها جنگ را سر زنان راه انداختند. اگر جنگ سر خاک میبود، به راحتی میتوانستند با بمب هسته ای تمام ایرانیان را منهدم کنند و خاک را تصرف کنند. این کار فوق العاده آسوده ای میبود. از طرفی دیگر، اگر جنگ به دلیل اختلافات مذهبی و عقاید میبود، دلیلی برای پنهان کردن نام امریکا و استفاده از پرچم و اسم عراق نمیبود.

   انگیزۀ غربیها از برپا کردن جنگ را میشود به این شکل خلاصه کرد: سربازان کف بالا آورده مردان و پسران جوان ایرانی را بکشند با این هدف که پس از اتمام جنگ و سقوط دولت، در بی-نظمی به وجود آمده به زنان و دختران ایرانی تجاوز کنند. در جبهۀ جنگ میشود عدّۀ زیادی از مردان و پسران بین سنین ۱۵ الی ۳۵ سال را در یک جا جمع کرد و با بمب و شعله پخش کن همه را به کشتن داد. به علاوه بر این، عوامل امریکایی میدانستند که بعضی از خانمها نمیتوانند در زمان جنگ و زیر فشار صدای جت و موشک بچّه را در شکم خود نگه دارند و بچّه سقط میشود. این را هم اضافه کنید که موشکهایی که از مرز ایران رد شدند عمداً گازهای سمّی و مواد آلوده کننده ای را در هوای مناطقی مانند تهران تخلیه میکردند که ما هنوز آنان را استشمام میکنیم. با جنگشان، در واقع، امریکاییها داشتند مزاحم زندگی مردم میشدند؛ با آن جنگ، امریکاییها میخواستند جلوی لذّت مردم از زندگی مشترک را بگیرند. بعضی از خانمها هم نمیتوانستند آن وضعیت را تحمّل کنند و به کشور دیگری پناه میبردند. اینجاست که عوامل غربی خیلی بیشتر از مشتاق بودند که به این خانمها پناه بدهند و از موقعیت سیاسی و اقتصادی خود سوء استفاده کنند تا به این خانمها تجاوز کنند.

   مسلّماً هیچ کشوری حاضر نمیشد به اغیار پناه بدهد. کشوری که حاضر به پناه دادن بود، همان کشوری بود که جنگ را به راه انداخت. به همین دلیل میشود نتیجه گیری کرد که  فقط امریکا نبوده که سرباز، اسلحه، و موشک به جبهه میفرستاده. سازمان ملل متحّد به تناسب همکاری هر کشور در جنگ، تعدادی خانم ایرانی را به عنوان پناهنده به این کشورها میفرستاد. در زمان جنگ، تمام کشورهایی که در جنگ همکاری داشتند به نسبت همکاری خود، ویزای پناهندگی به ایرانیان اعطاء میکردند.

   خبر داشتید که در آن زمان برخی از عوامل دولتی جمهوری اسلامی از این واقعه خبر داشتند ولی با این حال مردان اقلیتهای مذهبی را در زندانهای سیاسی میکشتند و زنانشان را به زور وادار به ترک مملکت میکردند؟ این دسته از عوامل دولتی به خوبی مطّلع بودند که در صورت ترک ایران، هیچ کشوری به غیر از کشورهایی که سرباز و اسلحه به میدان جنگ میفرستادند حاضر به پناه  دادن به این خانمها نمیبود. تصوّرش را بکنید که عدّه ای از عوامل دولتی پانصد جنازۀ شهید را که از جبهۀ جنگ به ایران آورده بودند رویت میکردند؛ این عوامل دولتی به خوبی مطلّع بودند که آن شهدا به دست سربازان غربی کشته شده بودند. با وجود چنین باوری، این عوامل دولتی عدّه ای از آقایان را به بهانۀ فعّالیتهای سیاسی یا تبلیغ بر علیه اسلام در زندان میکشتند و زنانشان را وادار به ترک مملکت میکردند – با این اطّلاع که هیچ کشوری به غیر از کشورهایی که سرباز و اسلحه به میدان جنگ فرستاده بودند به این خانمها پناه نمیدادند. به نظر شما این یک نوع همکاری نیست؟ مردان غربی مردان ایرانی را از دور با سلاحهای کشتار جمعی میکشتند تا بتوانند به خانمهای ایرانی تجاوز کنند؛ سپس، عدّه ای از عوامل دولتی دقیقاً همانچه که مردان غربی میخواستند را به آنان دادند.         

   میدانستید که برخی از عوامل دولتی جمهوری اسلامی از دست داشتن امریکا در جنگ باخبر هستند ولی با این حال هنوز به خانواده های ایرانی اجازه میدهند که زنان و دختران خود را به کشورهای غربی ببرند؟ 

برچسب‌ شده جنگ عراق,امریکا,
ارسال شده در |

تشکیلات بهائی - نهایتِ خیانت

تشکیلات بهائی نهایت خیانت را در حق بهائیان ایرانی کرده. تشکیلات بهائی عمداً زنان و دختران زیبا و جوان را به منظور همخوابی و زاد و ولد برای آقایان غربی با اصلیت غیر ایرانی به کشورهای غربی صادر میکند. 

 

  •  میدانستید هیچکدام از تعالیم و بیاناتی که در آیین بهایی وجود دارد کلام پیغمبر نبوده و تمام آیات و الواح آئین بهایی با دست توسّط سیاستمداران و رهبران کلیساهای غربی نوشته شده اند؟
  •  میدانستید تشکیلات شما به شما دروغ گفته و تشکیلات بهائی هیچ علاقه ای به حمایت از حقوق اعضای جامعۀ بهایی ندارد؟

    هدف نهایی تشکیلات بهائی صادر کردن تمام زنان و دختران مناسب به بارداری به کشورهای غربی برای بچّه آوردن برای آقایان غربی با اصلیت غیر ایرانی میباشد. اعضای بیت العدل عمداً تعالیم و بیانات آیین بهایی را با در نظر داشتن این هدف نوشته اند.

    خبر دارید که اعضای بیت العدل و دیگر رهبران تشکیلات بهایی فقط به دنبال راضی کردن کلّه-گنده های غربی هستند؟ و برای سیاستمداران و رهبران جوامع غربی – به خصوص امریکا، انگلیس، آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، و اسکاندیناوی - هیچ چیز مهمتر از این نیست که حد اکثر نوادگان ممکن را از خود به جا بگذارند. به همین دلیل، اعضای بیت العدل و دیگر رهبران تشکیلات بهائی هیچ وظیفه ای به جز قاچاق خانمهای زیبا و جوان مناسب به بارداری به این کشورها را ندارند.

    تمام تعالیمی که به نام کلمات پیغمبر در کلاسها و جلسات بهایی به کودکان تعلیم داده میشوند ساختگی بوده و توسّط سیاستمداران و رهبران کلیساهای غربی نوشته شده اند تا حد اکثر خانمهای ممکن به بستر این مردان غربی با اصلیت غیر ایرانی کشیده شوند. به همین دلیل است که در کلاسهای درس اخلاق به بچّه های بهائی تعلیم داده میشود که از افرادی که از نژادها، ادیان، فرهنگها، و ملل دیگر هستند بچّه دار شوید. این در واقع یکی از اصلیترین تعالیم آیین بهایی است که به بهانۀ صلح بشر انجام میشود. به بچّه های بهایی تعلیم میدهند که برای اینکه فرزندانتان باهوشتر، زرنگتر، پُر-انرژی تر، و خوش-ترکیب تر شوند، بهتر است از فردی بچّه دار شوید که از نظر فرهنگی، نژادی، و مذهبی خیلی از شما دورتر باشد. چشمهایتان را باز کنید و حقیقت را ببینید: تنها هدف تشکیلات بهائی از چنین تعالیمی آماده سازی دختران شما برای بارداری از آقایان غربی با اصلیت غیر ایرانی است.

    بارها و بارها تکرار شده که یک رهبر بهایی به خانم جوانی گفته که در امریکا به زنان مجرّدی که بچّه داشته باشند خانه و مزایای دیگر تعلّق میگیرد. این دروغ بزرگی است. حتّی خانمهای در اصل امریکایی هم که از مردان امریکایی بچّه دار شده باشند در صورت ترک همسرشان باید به تنهایی مخارج فرزندشان را تأمین کنند. دولت کمک خاصّی به این خانمها نمیکند. در ادامۀ دروغهایشان، افراد دیگری شایعه کرده اند که برای دریافت مزایا برای زن بچّه-دار، باید مردی که از او باردار میشوند سیتیزن امریکا باشد. و افراد دیگری شایعه میکنند که آقایان ایرانی پاسپورت و شناسنامۀ تقلّبی امریکایی برای خود درست میکنند و نمیشود به حرف آنان اعتماد کرد. پس با این حساب، خانمهای ایرانی بایستی از آقایان امریکایی الاصل بچّه-دار شوند تا مطمئن باشند که مزایای وعده داده شده به آنان تعلّق گیرد. همانطور که گفتم، در امریکا و دیگر کشورهای غربی کمک کافی برای تأمین زندگی به خانمهایی که همسرشان ترکشان کرده باشد تعلّق نمیگیرد.

    از طرفی دیگر، این رهبران به پسران و مردان توصیه میکنند که به کشورهای غربی مهاجرت نکنند و زندگی در غرب را سخت و دشوار برای آقایان جلوه میدهند. در عوض، در نزد خانمها، تعریف از آسایش و رفاه زندگی در غرب برای زنان و دختران میکنند.

    میدانستید که رهبران جامعۀ بهایی از تمام ایرانیان تنفّر دارند و کارشان این است که آنچه که برای شما ارزش دارد را از شما بگیرند و به غربیها بدهند؟

    فکر میکنید برای چه خودکشی را حرام اعلام کرده اند؟ بارها و بارها در دوران حکومت سلاطین قاجار و رضا شاه تکرار شده بوده که خانمی ایرانی از ترس اینکه مردان غربی به ناموسش تجاوز کنند دست به خودکشی زده بوده. این حادثه به حدّی تکرار شده که برای برخی از آقایان غربی تبدیل به یک کابوس شده. به همین دلیل در آیین بهایی خودکشی را حرام اعلام کرده اند.

    همۀ افرادی که در بخش رهبری تشکیلات بهائی فعالیت میکنند فقط در زمینۀ قاچاق زنان و دختران به کشورهای ذکر-شده فعّالیت میکنند. اگر کسی حاضر به آماده سازی خانمهای ایرانی برای روابط جنسی با مردان غربی نباشد، هیچ راهی به پُستهای بالا در تشکیلات بهایی ندارد. من افرادی را میشناسم که از هر نظر صلاحیت کامل برای اداره کردن جامعه را دارند. با اینکه این افراد تمام بیانات و کتب آیین را حفظ هستند و تعالیم آئین را به تمام و کمال به اجراء گذاشته اند، حتّی فرصت اداره کردن یک جلسۀ ضیافت هم به آنان داده نمیشود.

    همۀ فعّالیتهای تشکیلات بهایی با در نظر داشتن چنین اهدافی به اجرا گذاشته شده اند. خیلی از تعالیم به این منظور نوشته شده اند که پسران ایرانی نتوانند دختران ایرانی را در رابطه نگه دارند. برای مثال، عوامل غربی زمانی بر این باور بودند که خانمها فقط با مردان ظالم و عوضی رابطۀ جنسی میکنند. به همین دلیل در تعالیم آیین بهائی نوشتند: "تا توانید تار مویی نیازارید." حالا اگر نتایج تحقیقاتشان در زمینۀ عشق و روابط جنسی چیز دیگری را ثابت کند، این بیان را عوض خواهند کرد و چیز دیگری را به بچّه ها آموزش خواهند داد.

    خیلی از تعالیم به این منظور به پسران آموزش داده میشوند که مردان ایرانی نتوانند از خیانت همسرانشان بویی ببرند. یک هدف بزرگ کلّه-گنده های غربی این است که بدون اطّلاع مردان ایرانی،  خانمهایشان را باردار کنند تا آقایان ایرانی فرزندانشان را به جای بچّه های خودشان بزرگ کنند.

    و فقط همین نیست! میدانستید پولی که در صندوق ضیافت میریزید پس از ورود به اسرائیل صرف جنگِ سرد بر علیه بهائیان ایران و دیگر نقاط جهان میشود؟ این را درست خواندید. تشکیلاتی که فقط حرف از صلح بشر و وحدت عالم انسانی میزند پول شما را خرج هزینه های جنگ بر علیه شما میکند.

    خبر داشتید که کلّه-گنده های غربی هیچگونه حرمت و احترامی برای اعضای بیت العدل و دیگر رهبران تشکیلات بهایی قائل نیستند و اعضای بیت العدل رفتار زننده و حقارت آمیز را از سیاستمداران و رهبران کلیساهای غربی میپذیرند؟ و رهبران جامعۀ بهائی خشمهای فروخواندۀ خود را سر خردسالان و نوجوانان بهائی خالی میکنند. خیلی از کودکان بهائی شکایت کرده اند که معلّمین و ناظمین کلاسهایشان با اخم و عصبانیت با آنان برخورد کرده اند. در کمیسیونهایی که بین کلّه-گنده های غربی و رهبران جامعۀ بهایی انجام میگیرد دستور داده اند که رهبران بهائی حق دلخور کردن یا ناراحت کردن سیاستمداران و رهبران کلیساهای غربی را ندارند. یعنی در حضور سیاستمداران و رهبران کلیساهای غربی، راضی کردن این افراد اوّلین قانون میباشد و بر همه چیز اولویت دارد. کسی حق ندارد با حرف این رهبران غربی مخالفتی بکند و رهبران بهائی موظّف هستند برنامه های آنان را بی چون و چرا به انجام بگذارند. خبر دارید که اعضای بیت العدل کلّه گنده های غربی را با لقب حضرت خطاب میکنند؟ بله! درست خواندید. رهبران بهائی سیاستمدارن غربی را حضرت خطاب میکنند. بدتر از این، چندین بار شنیده شده که رهبران جامعۀ بهائی در بین خودشان به پیغمبر دشنام داده اند. این نوع رفتارها در حضور اعضای جامعۀ بهائی انجام نمیگیرند ولی مابین اعضای رهبری، دشنام دادن به پیغمبر هم رایج است. هیچ نوع فعالیت مذهبی در تشکیلات بهایی انجام نمیگیرد.

این نکته را هم به خاطر داشته باشید که تمام بهائیان از این نوع افراد و عوامل غربی نیستند. خیلی از اعضای جامعۀ بهایی آدمهای شرافتمندی هستند که فقط فریب رهبران خود را خورده اند.

    و به خاطر داشته باشید که تشکیلات بهائی دهها سال سابقۀ همکاری در قاچاق حرفه ای زنان و دختران از ایران به کشورهای غربی را دارد. پس فکر نکنید بیانی که در کتب مذهبی وجود دارد بایستی کلمات پیغمبر بوده باشد. 

برچسب‌ شده حقیقت درباره تشکیلات بهایی,
ارسال شده در بهایی, |